لیست قیمت لیزر موهای زائد در رشت

اشتراک گذاری :

لیست قیمت لیزر موهای زائد در رشت سال 1402

 اگر شما هم در شهر رشت و یا استان گیلان زندگی می کنید و برای انجام لیزر موهای زائد به دنبال بهترین کلینیک زیبایی در رشت هستید و می خواهید در ابتدا قیمت لیزر موهای زائد را مقایسه کتید ، می توانید به جدول قیمت زیر مراجعه کنید. قابل ذکر است که تمامی قیمت های جدول زیر بر اساس تعرفه معاونت درمان کشور می باشد.

ناگفته نماند که درانتخاب بهترین کلینیک زیبایی ، توجه داشته باشید که اگرچه قیمت  لیزر موهای زائد نباید خیلی بالا باشد ، بعلاوه نباید آنقدرها هم پایین باشد ، چرا که دستگاه لیزر موهای زائد نیاز به سرویس منظم و تعویض بموقع لیزر بار دارد تا انجام لیزر درمانی نتایج مطلوبی داشته باشد و تمامی این موارد هزینه بردار است ، ازین رو در صورتی که با قیمتهای بسیار پایین رو به رو شدید ، به عملکرد دستگاه لیزر و سرویس نبودن و نتایج نامطلوب از انجام لیزر درمانی شک کنید.

قیمت لیزر موهای زائد در رشت سال 1402

130

قیمت لیزر موهای زائد شکم

 

50

قیمت لیزر موهای زائد پیشانی

40

قیمت لیزر موهای زائد خط ناف

 

45

قیمت لیزر موهای زائد پشت لب

50

قیمت لیزر موهای زائد سینه

 

50

قیمت لیزر موهای زائد چانه

50

قیمت لیزر موهای زائد خط وسط سینه

 

130

قیمت لیزر موهای زائد چانه و گردن

250

قیمت لیزر موهای زائد کل دست

 

120

قیمت لیزر موهای زائد صورت

150

قیمت لیزر موهای زائد ساعد

 

90

قیمت لیزر موهای زائد گردن

350

قیمت لیزر موهای زائد کل پا

 

170

قیمت لیزر موهای زائد صورت و گردن

200

قیمت لیزر موهای زائد ساق

 

120

قیمت لیزر موهای زائد زیربغل

200

قیمت لیزر موهای زائد ران

 

170

قیمت لیزر موهای زائد بیکینی خط باسن

130

قیمت لیزر موهای زائد بازو

 

250

قیمت لیزر موهای زائد زیربغل بیکینی

700

قیمت لیزر موهای زائد کل بدن کاربردی

 

330

قیمت لیزر موهای زائد زیربغل بیکینی صورت

 

(دست ، پا  ، زیربغل  ، بیکینی)

 

260

قیمت لیزر موهای زائد بیکینی خط باسن کشاله

750

قیمت لیزر موهای زائد فول کل بدن

 

80

قیمت لیزر موهای زائد کشاله

 

(تمامی نواحی دارای موهای زائد)

 

50

قیمت لیزر موهای زائد خط مایو

550

قیمت لیزر موهای زائد کل بدن اکونومیک

 

130

قیمت لیزر موهای زائد باسن

 

(ساق ساعد زیربغل بیکینی)

 

130

قیمت لیزر موهای زائد کمر

 

 

 

80

قیمت لیزر موهای زائد گودی کمر

مقالات مشابه