خدمات

هیدرودرمی موی سر

اشتراک گذاری :

موها در طول  یک ماه  حدود یک تا دوسانتی متر رشد میکند، اما با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین شرایط نامطلوب آلودگیهای هوا ، اختلالاتی در روند طبیعی رشت مو حادث خواهد شد

از مزایای این روش میتوان به افزایش گردش خون کف سر

-پرپشت شدن مو ها

-آبرسانی مو

-رشد مجدد مو

-افزایش ضخامت مو

و همچنین سم زدایی کف سر اشاره نمود...

این روش بدون تزریق و غیر تهاجمی بوده که برروی خشکی و وزی مو تاثیر بسزایی دارد

که با جذب مواد از فولیکول مو تا ساقه صورت میگیرد همچنین کوکتل ها و طول درمان با توجه به نوع ریزش و مشکلات مو برای هر فرد متفاوت است.


logo